umblat
umblat
umblat
umblat
umblat
umblat

TERMENI şi CONDIŢII

Vă rugam să citiți cu atenție termenii și conditiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit al acestor termeni, reprezentând totodată întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.umblat.ro, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și conditiile pe care ați agreat să le respectați.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul www.umblat.ro, pentru care SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL are calitatea de autor/proprietar/administrator. Website-ul www.umblat.ro va fi numit Site în cele ce urmează.

Drepturi de autor

SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL este autorul site-ului și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icon-uri, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d, sunt proprietatea SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL sau sunt licențiate de SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL pentru a fi folosite.

Licențe de utilizare

www.umblat.ro va acorda o licență limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea www.umblat.ro.
Această licență nu include:
- revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe Site;
- download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator;
- utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare, care permit extragerea și analiza datelor.

Conținutul Site-ului, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale, fără acceptul scris prealabil al 3 Bytes Media Ltd.

Mărci

Marca www.umblat.ro este marcă înregistrata și este deținută de către SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL Domeniul www.umblat.ro este deținut de către SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui "umblat", în forma directă sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către www.umblat.ro, conform cu cele de mai sus.

Securitate

Dacă utilizezi Site-ul, ești răspunzător de asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul tău de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola, și ești de acord să îți asumi întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Site, cu contul și parola ta. În cazul în care suspectezi că, din diverse motive imputabile sau nu ție, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, vei notifica imediat www.umblat.ro pentru a bloca accesul la cont si a-ți genera cât mai rapid un nou set user/parolă.
Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale www.umblat.ro sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu poți folosi o adresă de e-mail falsă sau identitatea altei persoane sau o altă entitate pentru a-ți face cont.
www.umblat.ro își rezervă dreptul, dar nu are obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă. Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acorzi www.umblat.ro și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil si sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acorzi dreptul www.umblat.ro și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ai trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declari și garantezi că deții sau controlezi toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că vei despăgubi integral www.umblat.ro sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Drepturi de proprietate intelectuala

SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL respectă drepturile intelectuale ale terților. Dacă vei considera că munca ta a fost copiată de o maniera care să incalce dreptul de proprietate intelectuală, te rugăm să adresezi www.umblat.ro o notificare care să cuprindă:
- semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
- o descriere a materialelor în cazul cărora consideri că au fost încălcate drepturile de autor;
- o indicare a localizării pe Site, unde apreciezi că aceste drepturi au fost încălcate;
- adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail a ta;
- o declarație pe proprie răspundere conform căreia ești convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, imputernicitul deținerii acestor drepturi sau de lege;
- o declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia acționezi cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că deții drepturilor de autor asupra materialelor disputate sau că se acționează în numele tău.

Minori

Vizitatorii minori ai site-ului, cu vârsta de 14 ani, își vor putea crea cont numai dacă părintele/tutorele legal își exprimă acordul. Oricând poate fi solicitată o a altă confirmare din partea părintelui/tutorelui legal. Minorii cu vârsta sub 14 ani pot vizita site-ul doar prin intermediul părinților.

Limitări de responsabilitate

www.umblat.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, www.umblat.ro nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de tine sau de alți membri înregistrați.
În mod expres, ești de acord că www.umblat.ro nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea acestui site, sau orice alt aspect relaționat acestui Site. Ești de acord să protejezi și să asiguri www.umblat.ro și operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli de judecată, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune de către dvs. sau o terță persoană, în legătură cu utilizarea acestui Site sau orice alt aspect relaționat acestui Site.

Politica de confidențialitate

Te rugăm să accesezi și Nota de informare și Formularul de consimțământ, care se aplică de asemenea accesului/vizitei tale pe Site.

Legislație

Termenii și conditiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi considerat de competența instanței judecatorești din aceeași structură administrativă cu sediul 3 Bytes Media Ltd.

Publicitate pe site

Anumite bannere publicitare pot fi furnizate pe site de terțe persoane cu care SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL are încheiate contracte în acest sens. SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL nu poate fi făcută în nici un fel răspunzătoare pentru conținutul mesajelor furnizate de terțe persoane pe Site.