umblat
umblat
umblat
umblat
umblat
umblat

POLITICĂ de CONFIDENŢIALITATE

Notă de informare privind protecția datelor personale și formular de consimțământ

SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL în calitate de autor, proprietar, administrator al www.umblat.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, ale fiecărei persoane care vizitează acest site.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și ale Legii nr. 506/2004 privind Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei ori o altă persoană.

Definirea termenilor și a expresiilor:

a. date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici ai identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa de e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operatori a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizezi datele cu caracter personal, SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:
-pentru a ne asigura că pagina web www.umblat.ro este relevantă și satisface nevoile tale;
-transmiterii de oferte, mesaje publicitare și pentru marketing;
-transmiterii datelor cu caracter personal partenerilor contractuali SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL
SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți, dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea cu dispozițiile legale, dar și pentru protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL și ale site-ului www.umblat.ro, precum și in cazul unei acțiuni de forță majoră sau pentru protejarea siguranței personale a angajaților sau/și a utilizatorilor de produse sau servicii.

Despre utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) sunt fișiere sau informații care pot fi stocate pe calculatorul tău sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tabletă) atunci când accesezi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware!
Utilizăm cookie-urile pentru a face site-ul mai ușor de utilizat și pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele și necesitățile tale. Cookie-urile sunt utilizate și pentru a mări viteza viitoarelor interacțiuni pe care le ai cu site-ul nostru. Cookie-urile ne ajută să aflăm preferințele tale și să facem navigarea pe site mult mai facilă, prezentându-ți totodată doar mesajele (inclusiv cele publicitare) relevante.
De asemenea, utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înțelegem cum utilizează oamenii site-ul și pentru a ne ajuta să îmbunătățim structura și conținutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum poți să controlezi sau să ștergi cookie-urile?

Majoritatea browserelor de Internet sunt setate inițial pentru a accepta automat cookie-uri. Poți modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru a fi notificat atunci când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul tău mobil (smartphone, tabletă).
În cazul în care anulezi cookie-urile pe care le utilizăm, nu vei mai primi informații personalizate atunci când vizitezi site-ul www.umblat.ro.
Dacă utilizezi mai multe dispozitive pentru a vizualiza si a accesa site-ul (de ex. calculatorul, smartphone-ul, tableta, etc) va trebui sa te asiguri că fiecare browser, de pe fiecare dispozitiv, este setat astfel încât să corespundă preferințelor tale de cookie.
Mai jos, regăsești câteva link-uri, unde afli cum poți schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "Opțiuni" sau în meniul de "Preferințe" al browserului. Pentru mai multe detalii, poți folosi și optiunea "Ajutor" a browserului tău: | | | .

Acest site conține link-uri spre alte site-uri. SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL nu este responsabil de politica de confidențialitate adoptată de aceste site-uri. Îi încurajăm pe utilizatorii noștri să fie atenți când părăsesc site-ul nostru și să citească formularele de consimțământ pentru colectarea datelor cu caracter personal în cazul fiecărui alt site. Formularul și nota de informare, regăsite pe site-ul www.umblat.ro, se aplică doar în cazul informațiilor colectate de pe acest site.

Drepturile utilizatorului

Conform Legii nr. 677/ 2001 pentru Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:
-dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului de date personale, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/ 2001 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate aceste drepturi;
-dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta.
-dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
-dreptul de opoziție;
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
-dreptul de a se adresa justiției.

Orice informație furnizată va reprezenta consimțământul ca datele tale personale să fie folosite de SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL în conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă nu dorești ca datele tale să fie colectate, te rugăm să nu ni le furnizezi!

Acceptând prezentul formular de consimțământ indic că:
(i) am citit și am ințeles în totalitate cele de mai sus și (ii) consimt prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul act.

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmi că ai fost informat că datele tale cu caracter personal, urmează să fie colectate, stocate, prelucrate și utilizate, și că ești de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate, în limitele anterior specificate, pe durata de timp în care societatea SC INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEM SRL își desfășoară activitatea.